PONTAQUA ALGAÖL 5 L

6 200 Ft

Folyékony gyengén habzó, alga elleni vegyszer
1240.- /l

üzleti készleten

 ALGAÖL 5 liter 

 - folyékony, klórmentes, enyhén habzó

- semleges kémhatású, oldata szagtalan

- más uszodavegyszerekkel együtt alkalmazható

Alkalmazás: 10 m3 vízhez első alkalommal 200-400 ml, majd a kezdeti adagolást követően megelőzés céljából hetente 50-100 ml. Mindig a medence szélén haladva lassan öntsük a vízbe. Nagy terhelés, magas hőmérséklet ill. esőzések idején ennél nagyobb mennyiség adagolása szükséges, min. 200-400 ml/m3! Csak úszó/fürdőmedencékben alkalmazható, természetes kerti tavakban nem, az élővilágra veszélyes! Ideális klórtartalom: 0,6-1,0 mg/l, ideális pH-érték: 7,2-7,6.

 

Figyelmeztető mondat:

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400: Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P260: A gőzök/permet belélegzése tilos. P303+P361+P353: Ha bőrre (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz vagy orvoshoz. P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: Alkil-dimetil-benzil-ammónium-klorid 10%.

100 g termék biocid anyag tartalma 10 g.

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.

Tel: + 36 1 206 5600, Fax: +36 1 371 1515 

OTH engedélyszáma: OTH 3926-2/2008.

Származási hely: EU 

Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

 

  

Hasonló termékek