Pontaqua DEVAN-7 5L

4 900 Ft

Aktív oxigénes fertőtlenítőszer alga elleni adalékkal
980.-/liter
ÜZLETÜNKBEN AZONNAL ÁTVEHETŐ

DEWAN-7 oxigénes vízkezelő 5 liter

Aktív oxigénes fertőtlenítőszer alga elleni adalékkal magán felhasználók részére

- folyékony, klórmentes fertőtlenítőszer medencékhez

- nem ingerli a szemet, nem habzik

- különösen ajánlott fedett medencék számára

Alkalmazása: 1 m3 vízhez hetente a javasolt mennyiség minimum 1,2 l. A legkedvezőbb fertőtlenítő hatást a 7,2-7,6 medencevíz pH-érték között éri el. A terheléstől és a hőmérséklettől függően 25 mg/liter H2O2 koncentráció alatt a DEWAN-7 fogyást pótolni kell. Oxigénes vízelemző használata szükséges! Használatba vétel előtt 30 percet kell várni. Felületek fertőtlenítésére közvetlenül a felhasználás előtt 1:6 arányban vízzel hígítjuk, a hatásidő 10 perc, utána a felület leöblíthető vagy hagyjuk rászáradni. Hűvös, száraz helyen tartandó! Az adott korlátozott robbanóanyag-prekurzornak a lakossági személyek általi megszerzése, birtoklása vagy felhasználása a vonatkozó jogszabály szerinti korlátozás tárgyát képezi.

Figyelmeztető mondatok: H319: Súlyos szemirritációt okoz. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P405: Elzárva tárolandó. P501: A tartalom/edény elhelyezése hulladékként az országos előírásoknak megfelelően.

Tartalom: hidrogén-peroxid 7,0-7,5%,

dimetil-hidroxi-propil-ammónium-klorid 0,3%

Forgalmazza: Aqualing Kft. 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. Tel: + 36 1 206-5600 Fax:+ 36 1 371-1515 Származási hely: EU

OTH engedélyszáma: OTH 4136-12/2009.

Kiszerelés: 5 liter

Hasonló termékek