Aquaflock pelyhesítő párna 8 db/1doboz

4 200 Ft

A vízben lebegő apró szennyező anyagokkal nagyméretű szűrhető csapadékot képez. A zavarosságot okozó szennyeződésekkel nagyméretű pelyheket képez, amelyek a homokszűrőn fennakadnak.

AQUAFLOCK

Pelyhesítő tabletta a szűrőhatás javításához

 

A vízben lebegő apró szennyező anyagokkal nagyméretű szűrhető csapadékot képez.

Alkalmazás: A medence térfogatához megfelelően méretezett szűrőberendezés rendszeres használata ellenére is kialakulhat opálos víz. Az AQUAFLOCK-ot ennek megszüntetésére alkalmazzuk, a szűrőhatás fokozása érdekében. A zavarosságot okozó szennyeződésekkel nagyméretű pelyheket képez, amelyek a homokszűrőn fennakadnak. Ha a víz a kezelés ellenére sem tiszta, a zavarosságot szerves szennyeződés okozhatja. Ilyenkor állítsa be a pH-t 7,2 - 7,6 közé MÍNUSZAPH vagy PLUSZAPH segítségével, és végezzen sokkoló klórozást GYORSAKLÓR-ral. Intenzív szűrés és szűrő visszamosatás után ismételje meg a kezelést. Szűrő visszamosatás után (1-2 hetente) 50 m3 medencevízhez 1 textilzsákot tegyen a szkimmerbe. Tárolás: hűvös, száraz helyen tartandó!

 

Figyelmeztető mondatok: H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

 

Tartalom: alumínium-szulfát 50%.

Forgalmazza: Aqualing Kft. H-1117 Budapest, Hunyadi J. út 4.

Tel: +36-1206-5600 Fax: +36-1371-1515 Származási hely: EU

A termék minősége megfelel az MSZ EN 878:2016 szabványnak.

 

 

 

 

 

 

Hasonló termékek