Pontaqua PLUSZAPH 0,8 kg

2 500 Ft

A medencevíz pH-értékének növelésére
3125.- /kg
ÜZLETÜNKBEN AZONNAL ÁTVEHETŐ

 PluszaPH pH növelő 0.8 kg 

A medencevíz pH-értékének növelésére

- hosszú ideig eltartható szilárd termék

- gyorsan és melléktermék nélkül oldódik

Alkalmazása: Célszerű feloldva a víz beáramlásánál vagy a fürdőmedence több pontján részletekben adagolni. 10 m3 medencevíz pH értékének 0,1-el történő növeléséhez 100 g PLUSZAPH szükséges.

Ideális pH-érték: 7,2-7,6. Ha a pH-érték 7,2-nél alacsonyabb, adagoljunk PLUSZAPH-t. A pH-érték beállításához vízelemző használata szükséges!

Figyelmeztető mondatok:

H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P264: A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338: Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

 

Tartalom: nátrium-karbonát 100%

A termék minősége megfelel az MSZ EN 897:2013 szabványnak.

 

 

 

Hasonló termékek