Pontaqua FILTAREX 5 l

5 800 Ft

Szűrőpatron tisztító folyadék masszázskádakhoz
1160.- /l

 Filtarex filtertisztító 5 l 

Szűrőpatron tisztító folyadék masszázskádakhoz

Alkalmazás: A tisztítószert egy műanyag vödörben forró vízzel a kétszeresére hígítjuk, és a masszázskádból kiszerelt papír szűrőpatront beleállítjuk. 30 perc múlva megfordítjuk és újabb 30 percig állni hagyjuk. Ezután a szűrő lamelláit gumikesztyűs kézzel átdörzsöljük, majd kiöblítjük. Ha a tisztítás nem érte el a kellő hatást, ismételjük meg.

A szűrőbetétet rendszeresen ellenőrizni kell, átlagos használatnál kéthetente tisztítsuk! Amennyiben a szűrőbetét nagyon elpiszkolódik, kilyukad vagy összetörik, ki kell cserélni! Ne használjuk a masszázskádat elpiszkolódott, sérült vagy lyukas szűrőpatronnal, mert ez a vízforgató meghibásodásához vezethet!

Figyelmeztető mondatok: H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Tartalom: Trinátrium-foszfát 20%

 

 

Hasonló termékek