Pontaqua Filtarex mini 3x100 g 

2 500 Ft

Szűrőpatron tisztító

 Filtarex mini filtertisztító 3x100 g 

Szűrőpatron tisztító

Ne dobja el használt szűrőjét!

- a szűrőpatron élettartama meghosszabbítható, környezetkímélő megoldás

- eltávolítja a lerakódott szennyeződéseket, visszaállítja a vízforgató hatékonyságát

- egyszerűen használható 100 g-os tasakok, kizárólag fürdővízkezelésben használatos papír szűrőpatronokhoz alkalmazható

Alkalmazása: egy műanyag vödörbe annyi forró vizet töltünk, hogy a szűrőpatront ellepje. Ebben feloldjuk a tasak tartalmát, majd a vízforgatóból kiszerelt szűrőpatront belehelyezzük és legalább 30 percig állni hagyjuk. Ezután a szűrő lamelláit gumikesztyűs kézzel átdörzsöljük, és vízsugár alatt leöblítjük. Makacsabb szennyeződés esetén az eljárás megismételhető. Mosás után a patront azonnal helyezzük vissza a vízforgatóba, ne hagyjuk kiszáradni. Egy tasak tartalma, egy szűrőpatron tisztításához elegendő. Tárolás eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen, napfénytől védve. A keletkező hulladékvizet hígítatlanul illetve közvetlenül nem szabad a talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornahálózatba engedni.

A szűrőbetétet rendszeresen ellenőrizni kell, átlagos használatnál kéthetente tisztítsuk! Amennyiben a szűrőbetét nagyon elpiszkolódik, kilyukad vagy összetört, ki kell cserélni! Ne használja a medencét szennyezett, sérült vagy lyukas szűrőpatronnal, mert ez a vízforgató meghibásodásához vezethet!

Figyelmeztető mondat:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Az óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P302+P350 HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 Szembe kerülés esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon Toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

Tartalom: trinátrium-foszfát 96%

A termék minősége megfelel az MSZ EN 1200:2005 szabványnak.

 

 

Hasonló termékek